Hotel Bellotto dołącza do IGHP

Hotel Bellotto dołącza do IGHP

Usytuowany w murach XVI-wiecznego Pałacu Prymasowskiego Hotel Bellotto, został członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Przyjęcie do organizacji to zasługa długoletniej tradycji obiektu oraz zobowiązania do ciągłego doskonalenia standardów branży turystycznej w Polsce.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jako instytucja reprezentująca branżę hotelarską w kraju, zgromadziła w ciągu 21 lat działalności liderów oraz obiekty hotelowe. Obecnie do organizacji należy 568 hoteli, czyli około 22 procent wszystkich skategoryzowanych obiektów w Polsce. W tym roku do członków Izby dołączył również pięciogwiazdkowy Hotel Bellotto.

Włączenie Hotelu Bellotto do tej elitarnej grupy jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług oraz dbałości o najwyższe standardy.

- Przyjęcie Hotelu Bellotto do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego to dla nas ogromne wyróżnienie. Członkostwo potwierdziło naszą intensywną pracę w dążeniu do doskonałości w obsłudze gości oraz podnoszenia standardów w branży hotelarskiej w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni i gotowi do aktywnego udziału w działaniach Izby, aby wspólnie przyczyniać się do rozwoju naszej branży oraz promocji Polski jako atrakcyjnego miejsca turystycznego - powiedział dyrektor Hotelu Bellotto, Maciej Wołoszczak.

Wśród członków IGHP obecne są nie tylko polskie hotele, lecz także 49 dostawców produktów i usług dla hotelarstwa, jeden instytut, a także fundacja oraz pięć szkół, w tym trzy średnie i dwie wyższe. Od 2003 roku IGHP jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastrono­­micznego w kontaktach z administracją państwową i Unią Europejską. IGHP aktywnie działa na rzecz hotelarstwa, wspiera inicjatywy gospodarcze swoich członków, opracowuje opinie branżowe w interesie członków Izby
i branży oraz promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Ponadto, Izba rozwija działalność edukacyjną, organizując specjalistyczne kampanie i szkolenia z kluczowych dla hotelarzy zagadnień, takich jak RODO, sprzedaż i marketing czy revenue management.

Hotel Bellotto w zeszłym roku szczególnie udowodnił, że sztuka jest wpisana w jego DNA. W obiekcie zostało zorganizowanych łącznie siedem Spotkań ze sztuką - wystaw, wernisaży, pokazów mody, prezentując prace zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych artystów. Każde spotkanie było doskonałą okazją do eksploracji różnych form artystycznych, dzięki którym hotel odnotował znaczący wzrost zarówno w liczbie gości, jak i w ogólnym zadowoleniu stałych klientów.