Majówkowy zawrót głowy

Majówkowy zawrót głowy

Większość Polaków na grilla w majówkę kupi alkohol. Wyda na to nawet połowę budżetu. Na stołach głównie stanie piwo

Polacy, którzy wybierają się na grilla w czasie majówki, wskazują, jaką część ich wydatków pochłonie alkohol. Łącznie blisko połowa z nich podaje 30-50 proc. kosztów. Patrząc szczegółowo na wyniki, widać, że prawie jedna trzecia zapowiada 30-40 proc., a ponad jedna piąta - 40-50 proc. Do tego jedna dziesiąta zakłada 20-30 proc. i jedna dziesiąta mówi o 50-60 proc. Nie brakuje też deklaracji, że aż 60-70 proc. środków i więcej zostanie wydanych na tego typu napoje - w sumie ponad jedna dziesiąta wskazań. Prawie 73 proc. konsumentów kupi piwo, a ponad 21 proc. sięgnie po wódkę. Łącznie tylko niespełna 6 proc. wybierze wino lub cydr. Autorzy badania podkreślają, że sondaż nie pozostawia złudzeń. Blisko 89 proc. Polaków wyda jakąś część pieniędzy na alkohol w związku z majówkowym grillowaniem. Do tego 7,1 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Tylko 4,2 proc. rodaków nie planuje kupować na tę okazję napojów procentowych.

Uczestnicy sondażu UCE RESEARCH i Grupy Offerista zamierzają grillować w czasie majówki i wskazują, jaki udział w wydatkach na tę okoliczność będzie miał alkohol. Łącznie blisko połowa z nich, bo 49,4 proc. osób, podaje 30-50 proc. kosztów. W tej grupie 27,9 proc. konsumentów deklaruje 30-40 proc., a 21,5 proc. - wymienia nawet 40-50 proc..

Z kolei 10,9 proc. konsumentów planujących grillowanie w majówkę wskazuje, że 20-30 proc. budżetu na tę okoliczność przeznacza na sam alkohol. 10,1 proc. badanych twierdzi, że 50-60 proc. wszystkich wydatków pójdzie na ten cel. 7,6 proc. uczestników sondażu zapowiada więcej niż 20 proc. 5,9 proc. ankietowanych wskazuje najwyższą w badaniu część środków, bo ponad 70 proc.. Natomiast 4,8 proc. respondentów zakłada, że aż 60-70 proc. kosztów całego grillowania będą stanowiły napoje procentowe.

Do tego z badania wychodzi, że blisko 73 proc. konsumentów planujących zakup alkoholu postawi na piwo, a ponad 21 proc. nabędzie wódkę. Marginalna część, bo tylko niecałe 6 proc., sięgnie po wino lub cydr.

Jak informują analitycy z UCE RESEARCH z badania wyłania się obraz, że 88,7 proc. konsumentów wyda jakąś część pieniędzy na alkohol w związku z planowym grillowaniem. Tylko 4,2 proc. respondentów umawia się na grilla i nie kupuje napojów procentowych na tę okoliczność. Natomiast 7,1 proc. ankietowanych jest jeszcze niezdecydowanych lub nie potrafi się w tej kwestii określić.

***
Opis metody badawczej

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-17 kwietnia 2024 roku metodą CAWI przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista na próbie ponad tysiąca konsumentów, którzy zadeklarowali, że w tym roku podczas majówki zamierzają zorganizować grilla.