Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych

Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych

W dniach 7-9 marca 2024 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie odbył się Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Hasło tegorocznej, już XXV, edycji wydarzenia brzmiało: "Powróćmy jak za dawnych lat...".

Młodzi adepci kulinariów walczyli o tytuł najlepszego kucharza, cukiernika, kelnera, a także barmana. Zawodnicy z zapałem prezentowali swoje umiejętności. Po kilku godzinach zmagań i zaciętej rywalizacji, przygotowane dania zostały poddane ocenie jury.

Zwycięzcą został Wiktor Wołczyk, uczeń Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny ?Inki? w Kielcach.

Celem konkursu jest między innymi rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów, rozbudzanie pomysłowości i inicjatywy, wyrabianie poczucia estetyki, popularyzacja świadomego, odpowiedzialnego uczestnictwa w mediach społecznościowych oraz dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół kształcących w branżach HGT i SPC. Z każdego typu szkoły można było zgłosić jednego ucznia (np. z branżowej szkoły I stopnia, technikum) wraz z opiekunem - nauczycielem zawodu.

Gratulujemy!

Fot: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie