Podsumowanie zmian podatkowych w 2024 roku

Podsumowanie zmian podatkowych w 2024 roku

Nowy rok wiąże się zwykle ze zmianami w podatkach zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców. Rok 2024 niesie ze sobą zmiany także dla restauratorów. Obejmują podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne. W 2024 roku restauratorzy powinni być przygotowani również na zmiany techniczne, najważniejszą z nich będzie wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur.

Jedną z ważniejszych zmian, którą odczują podatnicy jest utrzymanie stawki VAT na żywność na poziomie 0 proc. Przedłużenie nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku podstawowe produkty żywnościowe, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż będą objęte stawką VAT w wysokości 0 proc. Rozporządzenie zakłada utrzymanie obniżonej stawki przez pierwszy kwartał 2024 roku.

Poza tym od 1 stycznia 2024 r. wzrosły stawki maksymalne w podatkach i opłatach lokalnych, m. in. w podatku od nieruchomości, od środków transportowych czy w opłacie targowej. Wzrost jest dość znaczący, bo o ok. 15 proc. w stosunku do roku 2023. Należy pamiętać, że wzrost stawek maksymalnych nie oznacza automatycznie wyższych podatków, stawki podatkowe zależą od decyzji rady gminy lub miasta. Ustalone przez wymienione organy stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych w ustawie. Dlatego podatnicy określonych podatków czy opłat, zwłaszcza ci zobowiązani do corocznego składania deklaracji, powinni zorientować się, czy na terenie właściwej dla nich gminy lub miasta zostały ustalone nowe stawki w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to istotne dla prawidłowego określenia wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Nie każdy wie, że od 1 stycznia obowiązują wyższe stawki akcyzy na alkohol i papierosy. Podwyżkami objęte są przede wszystkim: alkohol etylowy 100 proc., piwo, wino, tzw. pozostałe napoje fermentowane czy też wyroby pośrednie. Co ważne, nie wzrosną stawki m. in. na cydr i perry. W przypadku wyrobów tytoniowych wzrost stawek akcyzy będzie dotyczył papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek.

Podatek minimalny w CIT i rewolucja związana z Krajowym Systemem e-Faktur

Nowością, która obowiązuje od 1 stycznia jest podatek minimalny w CIT. Obejmuje on podmioty, które wykażą stratę podatkową lub mają niski wskaźnik rentowności. Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w przypadku podatku minimalnego, dlatego pierwsze rozliczenia i wpłaty tego podatku nastąpią w 2025 roku. Warto jednak wiedzieć o tym wcześniej, by móc się odpowiednio do tego przygotować.

W kwestiach technicznych zmiany zaszły przede wszystkim w zasadach występowania o wydanie wiążących informacji: stawkowej, akcyzowej i o pochodzeniu. Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie tych informacji można składać wyłącznie elektronicznie przez e-Urząd Skarbowy lub przez portal PUESC. Wszystkie informacje wydaje jeden organ, czyli dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jedną z najważniejszych zmian dla podatników jest planowane wejście w życie 1 lipca 2024 r. obowiązku korzystania przez podatników VAT z Krajowego Systemu e-Faktur, co w praktyce oznacza odejście w większości przypadków od faktur papierowych i wystawianie ich przez dedykowany system Ministerstwa Finansów. To prawdziwa rewolucja w fakturowaniu i choć słyszy się głosy i postulaty o przesunięciu wejścia w życie nowego obowiązku, to podatnicy już dziś powinni przynajmniej przetestować nowe rozwiązanie w aplikacji udostępnionej przez resort finansów, tak aby od 1 lipca płynnie ruszyć z e-fakturowaniem. Nie ma bowiem żadnej pewności, że wejście w życie KSeF zostanie przesunięte.

Jak wspomniano, powyższe zmiany weszły w życie z początkiem stycznia 2024 roku (z wyjątkiem KSeF). Jako restaurator powinieneś zatem przeanalizować swoją sytuację i zwrócić uwagę na nowe możliwości, ale również obowiązki, które zostały przed Tobą postawione.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 2670)

art. 7a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 170)