Tradycje i historia, które kryją się za unijnymi certyfikatami ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficzne) i ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia)

Tradycje i historia, które kryją się za unijnymi certyfikatami ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficzne) i ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia)

Wino z Niziny Trackiej jest znane na całym świecie przede wszystkim dzięki przywiązaniu do rodzimych odmian winorośli, które umożliwiają produkcję unikalnych win.

Odmiany takie jak Mavrud, Rubin, Dimyat i Misket są symbolami trackiego winiarstwa oraz  źródłem unikalnych smaków i aromatów występujących w tutejszych winach. Nizina Tracka, położona w południowo-wschodniej Europie na terytorium dzisiejszej Bułgarii, ma długą i bogatą tradycję produkcji wina, która sięga starożytności. Jak wynika z odkryć archeologicznych, plemiona trackie zajmowały się produkcją wina już w V tysiącleciu p.n.e, a starożytne techniki uprawy winogron położyły podwaliny pod rozwój kultury winiarskiej tego regionu. Przyczyniła się do tego także mitologia starożytna, w której Nizinę Tracką często kojarzono z Dionizosem - bogiem wina i płodności. Uważa się, że Dionizos urodził się w Tracji lub spędził tam znaczną część swojej młodości.

W trosce o tradycję

Unia Europejska podtrzymuje i chroni tradycje winiarskie Niziny Trackiej poprzez system certyfikatów ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficze) i ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia), które są wyrazem dbałości o produkty posiadające wyjątkowe powiązania z określonymi regionami geograficznymi i tradycyjnymi metodami produkcji.

Certyfikaty ChOG i ChNP wymagają, aby produkty były wytwarzane tradycyjnymi metodami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu tradycyjne rzemiosło i techniki produkcji są wciąż kultywowane i zostaną przekazane kolejnym generacjom. Te certyfikaty łączą produkty z określonymi regionami geograficznymi, znanymi z wyjątkowych warunków środowiskowych. Chroniąc pochodzenie geograficzne produktów, Unia Europejska chroni jednocześnie dziedzictwo kulturowe i tradycje tych regionów. Ponadto, certyfikaty ChOG i ChNP dbają o zachowanie tożsamości danych regionów poprzez podkreślenie wyjątkowych cechy pochodzących z nich produktów.

Zapewniając prawne zabezpieczenie i ochronę tych produktów, Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz chroni lokalne tradycje i styl życia. Certyfikaty ChOG i ChNP są także elementem edukuacyjnym, podkreślającym kulturowe znaczeniu rodzimych produktów. Wybierając produkty oznaczone certyfikatami ChOG i ChNP, konsumenci mogą aktywnie wspierać i chronić tradycyjne metody produkcji i tożsamość regionalną. Są one także gwarancją dalszego rozwoju tradycyjnego rzemiosła, dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej we współczesnym świecie.

Zatem następnym razem, gdy będziesz chciał spróbować niesamowitego europejskiego wina, poszukaj na etykietach oznaczeń ChOP lub ChNP. To właśnie za nimi kryją się historie o słońcu, dolinach, rzekach i polach, gdzie wszystko się zaczęło. Tak jest też w przypadku win z Niziny Trackiej, które zachwycają różnorodnością smaków i aromatów.