Inventory Control System (ICS)

Inventory Control System (ICS)

Inventory Control System (ICS) to nowoczesne rozwiązanie technologiczne usprawniające pracę w gastronomii poprzez automatyzację procesu zarządzania magazynem. Aplikacja obsługiwana jest przez system Android i pozwala na prowadzenie ciągłej inwentaryzacji, która dostarcza wiele ważnych danych odnośnie stanu magazynu. Gastro ICS posiada trzy główne funkcje: tworzenie spisu produktów znajdujących się w magazynie i przesyłanie ich na arkusz inwentaryzacyjny w programie magazynowym, przyjmowanie dostaw na magazyn bezpośrednio w urządzeniu mobilnym oraz automatyczne przeliczanie wagi alkoholu na zawartość w litrach. Stała kontrola i analiza danych pozwoli łatwiej zapanować nad kosztami, a także pomoże podejmować najlepsze decyzje biznesowe dla przedsiębiorstwa. Więcej informacji na: www.gastro.pl